Vật phẩm cúng dường có thể rất phong phú và đa dạng

Chúng ta thường nghe nhiều cúng dường và lợi ích của việc cúng dường Tam Bảo. Thế nhưng cúng dường là gì, tại sao nên cúng dường Tam Bảo thì không phải ai cũng biết....