Tượng Sivali áo trắng cam đẹp nhất

Tượng Thánh Tăng Sivali là vị Thánh đệ tử có tài lộc đệ nhất ở dưới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tượng SiVaLi là người trẻ tuổi nhất đắc đạo A La Hán...