Đèn thờ bàn thờ Phật là vật quan trọng không thể thiếu. Trên bàn thờ Phật, đèn thờ không chỉ để thắp sáng, mà ánh sáng đèn thờ còn là biểu trưng cho trí tuệ...