Khổng Tước Minh Vương là ai? Ý nghĩa tượng và thờ cúng

Chưa được phân loại

tượng khổng tước minh vương

Khổng Tước Minh Vương là ai? Ý nghĩa tượng và thờ cúng

Khổng Tước Minh Vương là một trong những vị Phật / Bồ Tát được người Việt Nam rất kính trọng, tôn thờ. Ngài được tạc...