5 Mẫu tượng Phật Đại Nhật Như Lai đẹp bằng đá

30+ Mẫu Tượng Phật Di Lặc Bằng Bột Đá Đẹp Hoan Hỉ

Tôn giả Xá Lợi Phất (Sàriputa) và 16 phẩm hạnh cao quý của Ngài

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan

Tịnh Độ Tông: Sơ lược về Pháp Môn Tịnh Độ

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử: Lược sử hình thành và phát triển

Tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát: Ý nghĩa và thờ cúng

Tứ Đại Thiên Vương hộ trì Phật giáo là ai?

Tỉnh thức là gì? Sống tỉnh thức có lợi ích gì?

Bát Chánh Đạo: 8 con đường chân chính chấm dứt khổ đau

Thờ Thất Phật Dược Sư (7 vị) có ý nghĩa gì?

Thất Phật Dược Sư là 7 tôn tượng tương ứng với 7 Đức Phật Dược Sư, mỗi Ngài đều có những đại nguyện riêng nhưng khá tương đồng nhau là giúp chúng sinh có thân hình đầy đủ các căn, thọ mệnh dài lâu, không bệnh, tiêu trừ tội lỗi, nghiệp chướng, thoát khỏi xiềng xích trói buộc, cắt được cơn đau thể xác… 

tượng 7 vị dược sư bằng đá trắng đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng đá trắng đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng lưu ly đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng lưu ly đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng lưu ly đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng lưu ly đẹp -giá chỉ 4.5 triệu / bộ 7 vị
trọn bộ 7 vị dược sư lưu ly giá chỉ 5 triệu
trọn bộ 7 vị dược sư lưu ly giá chỉ 5 triệu

Thất Phật Dược Sư là ai?

Phật Dược Sư Như Lai có tên gọi đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Phật Đại Y Vương, Vương Thiện Đạo… Ngài là vị Phật có danh hiệu thầy thuốc, có sự hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian, có thể chữa được hết cả các bệnh khổ của chúng sinh. Ánh sáng của Ngài có thể chiếu rọi khắp nơi, chiếu đến những tăm tối vô minh, khiến họ xa lìa mê vọng, diệt trừ các bệnh khổ, những điên đảo vọng tưởng mà hướng đến giải thoát. 

Theo ghi chép trong các tài liệu Phật Giáo, có 7 tôn tượng tương ứng với 7 Đức Phật Dược Sư Như Lai. Có thuyết cho rằng các Ngài là nhất thể, được phân thân từ Đức Phật Dược Sư thành 7 ứng thân thị hiện tại thế gian. Có thuyết lại cho rằng các Ngài là những ứng thân riêng có đại nguyện riêng từng vị. Bộ tượng Phật Dược Sư có 7 vị, nếu cộng thêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 8 vị, hạnh nguyện của các Ngài tương đồng nhau là cứu khổ, ban vui, tiêu trừ tội lỗi, sinh vào thiện đạo, giúp chúng sinh có thân hình đầy đủ các căn, được xinh đẹp, giàu có, thọ mạng dài lâu, trừ được các bệnh khổ về thân và tâm, được vãng sinh Tịnh Độ… 

Bộ tượng Thất Phật Dược Sư bột đá thạch anh cao 40cm
Bộ tượng Thất Phật Dược Sư bột đá thạch anh cao 40cm

Các vị Đức Phật Dược Sư bao gồm:

 • Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai ở Quang Thắng thế giới, Ngài được mô tả là toàn thân có màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Vô Uý ấn
 • Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai có cõi Tịnh Độ là Viên Mãn Hương Tích Thế giới, Ngài có toàn thân màu vàng nhạt, hai tay kết Thuyết Pháp Ấn.
 • Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Diệu Bảo Thế giới, Ngài có toàn thân màu vàng đỏ, tay phải kết Thí Nguyện ấn
 • Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Vô Ưu thế giới, Ngài có toàn thân màu hồng, hai tay kết Đẳng Trì ấn
 • Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Thiện Trụ Bảo Hải Thế giới, Ngài có toàn thân màu đỏ, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn
 • Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Pháp Tràng Thế giới, Ngài có toàn thân màu vàng, hai tay kết Thuyết Pháp ấn
 • Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Tịnh Lưu Ly Thế giới, Ngài có toàn thân màu xanh ngọc lưu ly, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn cầm quả A Lỗ Lạt.

Một số mẫu tượng Phật Dược Sư Đẹp

tượng 7 vị dược sư bằng đá thạch anh đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng đá thạch anh đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng đá xanh đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng đá xanh đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng đá đẹp
tượng 7 vị dược sư bằng đá đẹp
an vị 7 vị phật dược sư tại chùa đẹp
an vị 7 vị phật dược sư tại chùa đẹp
an vị 7 vị phật dược sư tại chùa đẹp
an vị 7 vị phật dược sư tại chùa đẹp
an vị 7 vị phật dược sư tại chùa đẹp
an vị 7 vị phật dược sư tại chùa đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá trắng đế to đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá trắng đế to đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá khoáng vẽ gấm cao cấp
tượng phật dược sư bằng bột đá khoáng vẽ gấm cao cấp
tượng phật dược sư bằng bột đá xanh ngọc vẽ hoa 3d
tượng phật dược sư bằng bột đá xanh ngọc vẽ hoa 3d
tượng phật dược sư bằng bột đá trắng đế sen viền vàng đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá trắng đế sen viền vàng đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá trắng đế to đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá trắng đế to đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá xanh ngọc đẹp
tượng phật dược sư bằng bột đá xanh ngọc đẹp
địa chỉ bán tượng phật dược sư đẹp nhất
địa chỉ bán tượng phật dược sư đẹp nhất
địa chỉ bán tượng phật dược sư đẹp nhất
địa chỉ bán tượng phật dược sư đẹp nhất

Ý nghĩa của từng tôn tượng Thất Phật Dược Sư

Tại Trung Quốc có 7 bộ Kinh Dược Sư, trong đó 6 phần nói về 6 Đức Dược Sư ở Quyển Thượng và phần còn lại nói về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở quyển hạ. Ý nghĩa của mỗi hình tượng Đức Phật Dược Sư có thể hiểu như sau:

1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai

Theo tài liệu Phật Giáo, ở Phương Đông cách đây hơn bốn căn già sa cõi Phật, có thế giới tên gọi là Quang Thắng, Phật hiệu là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, an trụ ở toà sư tử bằng bảy báu đẹp đẽ, trang nghiêm, có vô lượng Bồ tát vay quanh. Quốc độ của Ngài thanh tịnh, đẹp đẽ, đất bằng vàng cõi Thiệm Bộ, ngang dọc bằng thẳng trăm ngàn. Đất ở cõi này mềm mại, bằng phẳng, mùi thơm như hương trời, hoa trái sum suê, tươi tối, cây báu thẳng hàng, nhiều ao tắm… 

Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai toàn thân có màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Vô Uý ấn
Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai toàn thân có màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Vô Uý ấn

Ngài có phát tám nguyện lớn là:

 • Nếu chúng sanh nào bị bệnh nóng, các bệnh khổ bức bách thân thể, bị chất độc làm hại, bị quỷ tử thi hại, bị trù ẻo chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ giúp các bệnh khổ đó đều tiêu diệt.
 • Nếu chúng sinh câm, điếc, đui, ngọn, cùi hủi, khốn đốn, điên cuồng, chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài sẽ được đầy đủ các căn, tiêu diệt các bệnh
 • Nguyện các tội vô gián, các nghiệp chướng như tham sân si, các hạnh xấu, không tu điều lành, phỉ báng chánh thánh được tiêu diệt hết và không còn chúng sanh nào bị đoạ vào nẻo ác, nhận được sự an vui thù thắng của cõi người.
 • Nguyện cho chúng sanh được đầy đủ, không thiếu thốn cơm ăn áo mặc, trân bảo, anh lạc, của cải, ngọa cụ, kỹ nhạc… 
 • Nguyện cho chúng sinh thoát khỏi xiềng xích trói buộc, không chịu đau khổ hay bị đánh đập
 • Nguyện chúng sanh bị nạn hiểm, có thú dữ làm hại, khi cất tiếng kêu lớn niệm danh hiệu Ngài thì được giải thoát khỏi sự khủng bố, phát khởi tâm từ, được an lạc
 • Nguyện hoá giải các tranh cãi kiện tụng, các phiền não để chúng sanh dùng tâm đến với nhau
 • Nếu chúng sanh vào sông biển gặp gió lớn, không có chỗ đậu làm nơi ẩn trú chí tâm niệm danh hiệu Ngài sẽ được tuỳ ý đến chỗ an ổn.

Theo Kinh Bổn nguyện công đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nếu có tịnh tín nam tử nữ nhơn nào mong cầu phước đức, muốn đoạn trừ các phiền não tụng xưng danh hiệu của Ngài, hết lòng tôn kính, cung kính cúng dường đức Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai thì tất cả tội ác, nghiệp chướng, các bệnh khổ đều được tiêu diệt, còn có thể nguyện cầu điều chi cũng được. 

2. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai ở thế giới Viên Mãn Hương Tích ở Phương Đông cách đây hơn sáu căn già sa cõi Phật. Cõi Tịnh Độ của ngài thanh tịnh, đẹp đẽ, đất bằng như bàn tay, có mùi thơm, có nhiều ao tắm được trang sức bằng các thứ báu, cây thơm làm thành hàng lối, các thứ báu cõi trời treo rù khắp nơi… Chúng sanh ở thế giới này không có buồn rầu, đau khổ, phiền não, cũng không có nữ giới.

Khi mới phát tâm thực hành đạo Bồ tát, Ngài có phát bốn nguyện lớn đó là:

 • Nếu chúng sanh nào tạo vô số nghiệp, giết hại, cắt đứt mạng sống người khác, sau khi chịu khổ địa ngục, nếu được làm người thì chết yểu, nhiều bệnh, gặp lửa, dao, gậy, thuốc độc làm hại, niệm xưng danh hiệu ngài thì các ác nghiệp đã tạo được tiêu trừ, sống lâu, không phải chết oan
 • Nếu chúng sanh nào tạo ác nghiệp trộm cắp phải đọa nẻo ác, khi làm người sinh ra trong gia đình nghèo hèn, thường chịu khổ, thiếu thốn cơm ăn áo mặc, chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài sẽ được tiêu trừ ác nghiệp, không còn thiếu thốn y phục, thực phẩm
 • Nếu chúng sanh nào nhờn láo, lấn hiếp, khiêu khích, khi chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài sẽ phát sanh lòng từ giống như cha mẹ
 • Nếu chúng sanh nào bị sân giận, tham dục, ngu si ràng buộc, huỷ phạm học xứ của Như Lai, tạo ác nghiệp phải chịu khổ ở địa ngục, chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài sẽ được tiêu diệt ác nghiệp, đoạn trừ phiền não, vĩnh viễn không có thối chuyền. 

Cũng theo Kinh Bổn nguyện công đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nếu có tịnh tín nam tử nữ nhơn mong cầu phước đức, khát tâm kính tin, tụng niệm, đọc thần chú Đại lực của Như Lai hoặc giảng thuyết nghĩa lý, phát tâm từ bi, ngày đêm sáu thời tắm rửa sạch sẽ, ân cần cúng dường, hương hoa đèn đuốc, thọ trì bát quan trai giới thì dù nghiệp chướng nặng cũng được tiêu diệt. Khi sắp cáo chung, các chư Phật hộ niệm sẽ được hóa sanh trong hoa sen của nước. 

3. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai có Phật hiệu là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Phật độ của Ngài thanh tịnh, trang nghiêm, rộng rãi, có cây Thiên diệu hương làm thành hàng lối, nhạc trời thường trỗi, hoa trời rải khắp nơi, báu trời trang sức toà sư tử…. Đất ở Diệu Bảo thế giới mềm mại, mịn màng, không có phiền não, không có nữ giới, các chúng Bồ tát Bất thối hóa sanh từ hoa sen. 

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai có thể giúp chúng sanh tiêu trừ tội nghiệp, tăng thêm tuổi thọ, điều mong cầu được như ý
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai có thể giúp chúng sanh tiêu trừ tội nghiệp, tăng thêm tuổi thọ, điều mong cầu được như ý

Khi mới phát tâm thực hành đạo Bồ tát, Ngài có phát tám nguyện lớn đó là:

 • Nguyện chúng sanh chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài được tăng trưởng các căn lành, đầy đủ y phục, thức ăn nước uống, bằng bạc, trân bảo, thoát khỏi các khổ trong đường ác
 • Nguyện các chúng sanh mười phương được tiêu diệt các tội nghiệp đời trước, nhận được sự vui sướng của chư thiên, không còn chịu phiền não, nóng lạnh, đói khát
 • Nguyện các người nữ bị tham dâm che tâm,  mang thai liên tục, sinh sản chịu nhiều đau khổ, nghe hoặc xưng niệm danh hiệu Ngài được tiêu trừ các khổ, sau khi xả thân được làm nam nhân.
 • Nguyện chúng sinh từ nơi tối gặp sáng, quỷ thần xấu ác phát tâm từ bi, không bị quỷ thần hung ác não loạn
 • Nguyện chúng sinh trí tuệ kém cỏi, không tin Tam bảo trí tuệ tăng dần lên, tu học hết ba mươi bảy phẩm trợ đạo, kính tín Tam Bảo. 
 • Nguyện chúng sinh thích thấp hèn, quay lưng với Vô lượng Bồ đề, xả kiến chấp Nhị thừa, Bất thối chuyển nơi Vô thượng giác
 • Nguyện chúng sinh khổ não, buồn rầu, nghiệp lực xấu ác được tiêu diệt các sự buồn khổ, khi chết hóa sanh trong hoa sen của cõi Phật, tu hành thiện pháp.

Nếu có tịnh tín nam tử nữ nhơn ngày đêm ân cần, chí tâm cung kính cúng dường Đức Phật, xưng niệm danh hiệu Ngài. Tạo lập hình tượng, hương đốt, âm nhạc, hương xoa, hương hoa, hương bột, trang nghiêm cúng dường, thọ trì tám phần trai giới trong 7 ngày, khởi tâm từ bi với chúng sanh, nguyện về cõi kia thì tất cả các tội nghiệp được tiêu diệt, các tham lam, ngu si, sân giận dần dần mỏng bớt, tuổi thọ được tăng thêm, không còn các bệnh khổ, điều mong cầu được như ý. 

4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai ở Vô Ưu thế giới, nằm ở Phương Đông, cách đây bảy căn già sa cõi Phật. Phật độ của Ngài nghiêm tịnh, đất mềm mai, được làm bằng các thứ báu mịn, có hương thơm, không có phiền não, không có tiếng khổ, cũng không có người nữ và thú dữ. Âm nhạc thù thắng vi diệu, hoa quả sum suê, cây báu thẳng hàng, nước thơm tràn đầy… 

Ngài có phát bốn nguyện lớn là:

 • Nguyện chúng sanh nào bị khổ não ràng buộc chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài thì những ưu bi khổ não được tiêu diệt, có thể sống lâu an ổn
 • Nếu chúng sanh nào tạo ác nghiệp, sanh nơi tối tăm trong địa ngục, chịu khổ não, nghe hoặc chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, Ngài tự thân phát sáng, chiếu soi người đó, giúp tiêu diệt nghiệp chướng, giải thoát khỏi các khổ, tùy ý nhận vui sướng
 • Nếu chúng sanh nào sát sanh, tạo nghiệp ác, tà dâm, trộm cướp, được làm thân người thì chết yểu, bệnh tật, nghèo hèn, thiếu thốn cơm ăn áo mặc, chịu nóng lạnh, đói khát được đầy đủ cơm ăn áo mặc, bà con hiền thiện, thân tướng sáng chói, khả ái.
 • Nguyện chúng sanh nghe được danh hiệu, chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài không bị dược xoa, quỷ thần quấy nhiều, phát tâm từ bi, thoát khỏi các khổ

Khi bốn nguyện lớn của Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai đã phát, nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu, cung kính, chí tâm cúng dường, lễ bái, xưng niệm danh hiệu Ngài sáu ngày đêm, phát tâm từ bi thương xót chúng sanh thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu, thoát khỏi buồn khổ, được hóa sanh trong hoa sen cõi Phật, được chư thiên hộ vệ. 

5. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Theo lời giảng của Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai ở Thiện Trụ Bảo Hải thế giới, nằm ở Phương Đông cách đây hơn chín căn già sa Phật độ. Phật độ của Ngài công đức trang nghiêm, giống hệt với thế giới của Như Lai Thượng Diệu Bào. 

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai có toàn thân màu đỏ, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn
Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai có toàn thân màu đỏ, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn

Trước khi thành Phật, Ngài có phát bốn nguyện lớn là:

 • Nguyện chúng sinh tạo các ác nghiệp làm tổn hại sinh mạng, làm cò, trồng trọt, cày bừa, sinh lòng kiêu mạn, khinh chê người khác, lập ra chiến trận, thường làm việc sát hại, nghe danh, chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài sẽ tuỳ tâm được đầy đủ, đồ dùng đời sống không phải tìm cầu, hướng tâm tu thiện nghiệp
 • Nguyện chúng sanh sát sanh, tạo mười nghiệp ác phải đọa địa ngục, nghe danh, chí tâm xưng niệm danh hiệu ngài sẽ được thành tựu mười thiện đạo, không phải đọa nẻo ác
 • Nguyện chúng sinh bị lệ thuộc người khác, không được tự tại, bị gông cùm xiềng xích ràng buộc, bị cực hình nghe danh hiệu Ngài, chí tâm xưng niệm thì được thoát khỏi các ách nạn.
 • Nguyện chúng sanh nào tạo nghiệp ác, theo tà kiến hư thối, ưa thích nẻo tà, không tin Tam bảo, huỷ báng kinh Phật… giả sử được làm người thì đui mù, xa lìa chánh đạo, không có mắt tuệ, nếu nghe danh hiệu, chí tâm xưng niệm Ngài thì sẽ được thoát khỏi các nạn, nhận được sự vui thắng dịu, chánh niệm hiện tiền. 

6. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Theo lời giảng của Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp Hải Âm Như Lai ở thế giới Pháp Tràng Phương Đông, cách cõi Phật này hơn tám căn già sa. Quốc độ của Ngài thanh tịnh, sạch sẽ, làm từ pha lê, có ánh sáng và hương thơm ngào ngạt, bậc thềm làm bằng vàng bạc, thành quách bằng báu vật màu xanh… Cây thiên hương báu ngay hàng thẳng lối, trên các nhánh cây treo các dải lụa trời, linh báo khắp nơi, gió nhẹ thoáng qua có âm thanh vi diệu, hoa thiên diệu hương rơi khắp lối, bốn phía có ao tắm, nước thơm tràn đầy. 

Khi tu hành Bồ tát, Ngài có phát ra bốn nguyện lớn là:

 • Nguyện chúng sanh xa lìa tâm Vô thượng Bồ đề, đối với Tam bảo không tịnh tín trở nên vô minh tà huệ, sanh chánh tín với Tam bảo
 • Nguyện chúng sanh ở chốn bia địa, gần bạn ác tạo tội nghiệp, sau khi chết đọa nẻo ác sau khi nghe danh hiệu Ngài được tiêu trừ nghiệp chướng, không đọa nẻo ác, gặp được thiện tri thức
 • Nguyện chúng sanh thiếu thốn, vì cầu nên tạo nghiệp ác khi nghe danh hiệu Ngài sẽ được đầy đủ
 • Nguyện chúng sanh do ác nghiệp đời trước nên làm hại lẫn nhau, khi nghe danh hiệu, chí tâm xưng niệm Ngài sẽ phát tâm từ bi, thực hành từ bi hỷ xả, không còn làm tổn hại nhau. 

Nếu có tịnh tín thiện nam tín nữ nào nghe danh hiệu, chí tâm lễ kính, cúng dường, thọ trì, niệm tụng danh hiệu Đức Phật sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tâm bồ đề thối chuyển, sanh đến chỗ thường được thấy Phật, sống lâu, không bệnh, khi chết được sanh trong nước kia, được đầy đủ sung túc, sống tuỳ ý không thiếu thốn gì. 

7. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là tôn chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly, cách cõi Phật mười căn già sa cõi Phật. Ngài có thân màu sắc xanh lưu ly, có 32 tướng tốt và 18 vẻ đẹp. Phật độ của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không có người nữ, không có dục nhiễm, không có âm thanh đau khổ của ba đường ác. Đất bằng lưu ly trong sáng, hành lang, cửa sổ, màn lưới, cung điện, thành quánh… đều làm bằng bày báu, công đức trang nghiêm như thế giới Cực Lạc ở phương Tây. 

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là tôn chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly, toàn thân Ngài có màu xanh ngọc lưu ly
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là tôn chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly, toàn thân Ngài có màu xanh ngọc lưu ly

Khi mới phát tâm tu hành Bồ tát, Ngài có phát 12 nguyện lớn là:

 • Phát hào quang, tự thân sáng chói, chiếu sáng mọi chúng sinh
 • Cho chúng sanh thấy được ánh sáng của Ngài
 • Cho chúng sanh được như sở nguyện
 • Dẫn dắt chúng sinh đi trên đường Đại thừa
 • Giúp chúng sanh giữ giới hạnh
 • Chữa các bệnh do sáu giác quan sinh ra
 • Chữa các bệnh về thân tâm cho chúng sanh
 • Cho phụ nữ được tái sinh thành nam giới
 • Dắt dắt chúng sanh từ tà kiến trở về chính đạo
 • Tránh chúng sanh sinh ở cõi ác và được sinh ở cõi lành
 • Giúp chúng sanh vì đói khát mà tạo ác niệm được tuỳ ý no đủ
 • Nguyện chúng sanh thiếu thốn y phục, bị nóng lạnh bức bách được đầy đủ y phục, xa lìa khổ não

Ý nghĩa của bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư

Mỗi tôn tượng của bộ tượng Thất Phật Dược Sư đều có ý nghĩa riêng, mỗi Ngài đều có những đại nguyện riêng. Tuy nhiên, tựu chung thì việc thờ bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư có thể mang những ý nghĩa sau:

 • Nhờ vào năng lực bộ nguyện của các Ngài, khi thọ trì, lễ bái, cúng dường, chí tâm lễ kính các Ngài sẽ giúp ta hoàn thành sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh khổ, thâm tâm an lạc, nhận được phước báo vô lượng
 • Việc nghe danh hiệu, thọ trì, tụng niệm, chí tâm lễ kính các Ngài sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu, thoát khỏi buồn khổ, tất cả tội ác, nghiệp chướng, các bệnh khổ đều được tiêu trừ, còn có thể nguyện cầu điều chi cũng được và còn được hóa sanh trong hoa sen cõi Phật, được chư thiên hộ vệ. 
 • Việc thờ tượng, lễ bái các Ngài sẽ giúp ta phát tâm bố thí, thực hành từ bi hỷ xả, phát tâm tu học, sinh chánh tín với Tam bảo, loại bảo tham dâm, sân hận, thoát khỏi gông cùng ràng buộc, không bị phụ thuộc người khác, không còn thiếu thốn cơm ăn áo mặc, được đầy đủ ấm no
 • Bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư như một liệu pháp chữa bệnh có yếu tố huyền bí trong y học Tây Tạng. Một số nghi thức như tụng niệm thần chú, cúng dường, lễ bái. thiền định trên đá Lapis cũng được mang đến lợi ích cho sức khoẻ, tăng tác dụng chữa bệnh.

Một số lưu ý khi thờ bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư

Khi thờ bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư tại nhà, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

 • Việc thờ, thỉnh tượng Phật Dược Sư thì nên xuất phát từ sự thành tâm, không nên thực hiện khi ngẫu hứng, chỉ nên thỉnh khi một lòng hướng thiện, có tâm chánh tín Tam bảo.
 • Ngày tốt để thỉnh Phật là ngày vía Phật, ngày mùng 1, 15 và các ngày lễ quan trọng trong Phật Giáo. Ngày vía Phật Dược Sư là ngày 30/9, tuy nhiên, trong đạo Phật thường không quan niệm ngày xấu ngày tốt, quan trọng vẫn là sự thành tâm của gia chủ
Trước khi thỉnh tôn tượng Thất Phật Dược Sư, gia chủ cần chủ bị bàn thờ Phật đầy đủ, chu đáo
Trước khi thỉnh tôn tượng Thất Phật Dược Sư, gia chủ cần chủ bị bàn thờ Phật đầy đủ, chu đáo
 • Trước khi thỉnh Phật, cần chuẩn bị chu đáo, nên làm lễ khai quang điểm nhãn, lễ rước và lễ an vị, khi rước tượng Phật về thì đi thẳng một mạch, không đặt tượng lên bàn ghế hay bất kỳ nơi nào, cần thượng an tượng Phật lên bàn thờ 
 • Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thuỷ và các sư thầy để thực hiện các nghi lễ đúng cách. Trong những ngày thỉnh tượng nên ăn chay, trì tụng thập chú, tụng kinh Phật.
 • Khi thờ tượng Phật, nên đặt bàn thờ ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, hướng bàn thờ nhìn ra cửa chính hoặc bàn công, không đặt bàn thờ ở phòng có phòng khác đè lên. Không đặt bàn thờ Phật ở các hướng như nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, cầu thang vì như vậy là bất kính với Tam Bảo.
 • Không thờ thần thánh khi đã thờ Phật, nếu thờ gia tiên thì đặt bàn thờ gia tiên ở bên trái hoặc bên phải Phật để các Ngài trở thành đệ tử của Đức Phật.
 • Không cúng ổi, măng cụt, đồ mặn… chỉ nên dùng trái cây tươi, hoa tươi, đồ chay để cúng. Đặc biệt, tuyệt đối không đặt giấy tiền, vàng mã, bùa chú lên bàn thờ Phật.

Tóm lại, bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư có ý nghĩa giúp chúng sanh đoạn trừ các phiền não, tiêu trừ các bệnh khổ, có cuộc sống đủ đầy ấm no, được như sở nguyện, đều mong cầu được như ý. Việc cầu nguyện Đức Phật Dược Sư sẽ giúp tâm chúng ta được tịnh hoá, được khoẻ mạnh sống lâu, cắt được cơn đau thể xác và thoát khỏi những nỗi khổ trong tâm hồn.

Cùng chuyên mục

Phật Dược Sư hiếm khi thờ độc tôn mà được thờ trong bộ Tam Thế Phật hoặc Đông Phương Tam Thánh Phật

Cách thỉnh và thờ Đức Phật Dược Sư tại nhà đúng nhất

Theo các giáo lý cổ đại, người thờ tôn tượng Phật Dược Sư, tụng niệm danh hiệu Ngài sẽ được phước báo vô lượng, tiêu trì được tất cả bệnh...

Ánh sáng của Nguyệt Quang Bồ Tát có thể giúp chúng sinh giảm nhẹ những đau khổ trên thân xác

Đông Phương Tam Thánh (Dược Sư Tam Tôn) – Ý nghĩa và cách thờ

Đông Phương Tam Thánh còn được gọi là Dược Sư Tam Tôn gồm Đức Phật Dược Sư và 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Bồ tát và Nguyệt...

Ta Bà Tam Thánh gồm những ai? Ý nghĩa bộ tượng và cách thờ

Ta Bà Tam Thánh hay Sa Bà Tam Thánh bao gồm ba vị là Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Thế Âm Bồ tát và Địa Tạng Bồ Tát. Đây...

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ tát là vị Bồ tát có vị trí quan trọng, được thờ phụng phổ biến trong Phật Giáo Đại Thừa

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai? Ý nghĩa và cách thờ cúng

Thiên Thủ Thiên Nhãn là vị Bồ tát có nghìn mắt, nghìn tay, mỗi bàn tay của Ngài đều có con mắt trí tuệ có thể nhìn thấy, nghe thấu...

Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề thường được mô tả có màu vàng lợt điểm quang trắng, có 18 tay ngồi kiết già trên toà sen, phía dưới là 2 vị Long Vương

Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai? Ý nghĩa hình tượng và thờ cúng

Phật Mẫu Chuẩn Đề còn có tên gọi khác là Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Ngài có đại...

Thiên Thủ Thiên Nhãn và Chuẩn Đề Bồ tát là hai tôn tượng rất dễ bị nhầm lẫn

Phân biệt tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn và Chuẩn Đề Bồ Tát

Thiên Thủ Thiên Nhãn và Chuẩn Đề Bồ tát là hai vị Bồ tát thường bị nhiều người nhầm lẫn do có hình tướng nhiều tay, trong tay cầm nhiều...

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Ẩn