5 Mẫu tượng Phật Đại Nhật Như Lai đẹp bằng đá

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc diễn ra ngày nào?

Nhật Quang – Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát là ai?

Tôn giả Xá Lợi Phất (Sàriputa) và 16 phẩm hạnh cao quý của Ngài

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan

Tịnh Độ Tông: Sơ lược về Pháp Môn Tịnh Độ

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử: Lược sử hình thành và phát triển

Nhang trầm hương là gì? Đốt nhang trầm có tác dụng gì?

Nụ trầm hương là gì? Sử dụng thế nào? Giá bao nhiêu?

Trầm hương là gì? Có bao nhiêu loại? Có công dụng gì?

Đức Phật Độ Mẫu Tara là ai? Cầu nguyện 21 hóa thân Phật Mẫu Tara

Đức Phật Độ Mẫu Tara được tán thán là Mẹ của tất cả chư Phật, là vị Bản tôn Mẫu tính được tôn kính nhất trong Kim Cương Thừa. Ngài là hiện thân hợp nhất của đại lạc và tính không, là biểu trưng cho các công hạnh thành tựu, giúp tiêu trừ chướng ngại và thành tựu viên mãn mọi sở cầu của chúng sinh. 

Đức Phật Độ Mẫu Tara là ai?

Đức Lục Độ Phật Mẫu hay Đức Phật Độ Mẫu Tara là vị Bản tôn Mẫu tính được Kim Cương thừa tôn kính nhất. Trong vô số kiếp quá khứ, ngài đã phát nguyện rằng bất kỳ chúng sinh nào nhìn thấy Ngài, nghe danh hiệu Ngài hay trì niệm chân ngôn của Ngài thì sẽ thoát khỏi mọi hiểm nguy, tất cả những ước nguyện thế gian và xuất thế gian cũng sẽ được viên mãn.

Người trì niệm chân ngôn của ngài sẽ được thoát khỏi hiểm nguy, thành tựu sở nguyện
Người trì niệm chân ngôn của ngài sẽ được thoát khỏi hiểm nguy, thành tựu sở nguyện

Ngài được tán thán là mẹ của tất cả Chư Phật, của hết thảy các yếu tố đất, nước, gió, lửa, của hết thảy vũ trụ. Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì, bất kỳ nguyện cầu của chúng sinh đến ngài, chỉ cần thành tâm, tha thiết thì sẽ được thành tựu sở nguyện. Ngài là hiện thân của các công hạnh giác ngộ, của sự gia trì và lợi ích cho chúng sinh.

Đức Phật Độ Mẫu Tara là hiện thân của phẩm hạnh giác ngộ, với lòng từ bi vô lượng, ngài đã phát nguyện được đầy đủ năng lực để giúp chúng sinh được viên mãn mọi sở cầu, giúp họ đạt được giác ngộ về chân lý tuyệt đối. Việc thực hành nghi quỹ Tara đúng đắn là vô cùng quan trọng và thù thắng. Nếu mỗi ngày hành trì cầu nguyện 21 Độ Mẫu thì mọi mong nguyện dễ thành tựu, có năng lực vượt qua các khổ nạn, chướng ngại.

Có rất nhiều tài liệu, kinh điển Phật giáo đề cập đến Phật Độ Mẫu Tara. Nhiều tài liệu đề cập rằng, ngài là một vị công chúa sống cách đây hàng ngày kiếp, ngài đã thỉnh 500 vị A LA Hán Tăng đến và cúng dường ngọ trai. Sau khi cúng dường, các vị A La Hán đã đồng tình chú nguyện để từ những sau, công chúa sẽ không còn phải hóa thân làm người nữ nữa.

Tuy nhiên, công chúa đáp lại rằng, con muốn thành Phật giác ngộ vì lợi ích chúng sinh, muốn tạo nên sự khác biệt, rằng giác ngộ không phân biệt nam hay nữ, điều quan trọng là trí tuệ và từ bi, ai cũng có thể giác ngộ. Như vậy, mọi người sẽ thấy được, trên con đường thành Phật, không có sự phân biệt nam nữ, ai cũng có thể đạt được giác ngộ.

Hình tướng của Đức Phật Độ Mẫu Tara

Đức Phật Mẫu Tara có 21 hóa thân, màu sắc của ngài biểu trưng cho các công hạnh, là đại diện khía cạnh thanh tịnh của Không đại. Sắc thân của ngài kết tinh bằng ánh sáng, thân ánh sáng của ngài giống như cầu vồng, ảo cảnh, không thể nắm bắt.

Thân của ngài diễn tả các công hạnh, tư thế vũ điệu du hý tự do, cởi mở, chân phải của Ngài duỗi xuống, tượng trưng cho ý nghĩa sẵn sàng bước xuống cõi luân hồi để cứu độ chúng sinh. Chân trái co vào trong lòng thể hiện rằng Ngài kiểm soát toàn bộ năng lượng vi tế bên trong. Dù ai đó tán thán hay hủy báng cũng không làm mất cân bằng năng lực và tâm của Ngài.

Tay phải của Đức Phật Độ thể hiện trong tư thế thực chứng siêu việt, còn gọi là Thí Nguyện Ấn, thể hiện ý nghĩa sẵn sàng ban phát tài sản, tình yêu thương, sự bảo hộ, giáo pháp tùy theo nhu cầu, mong ước của chúng sinh. Tay trái của ngài bắt Ấn Tam Bảo, ngón tay cái chạm vào ngón tay đeo nhẫn, 3 ngón tay còn lại hướng thẳng.

Trong tay Ngài trì giữ hoa Utpala, hoa sen xanh, bông nụ nêu biểu cho chư Phật tương lai, bông đang nở nêu biểu cho Đức Phật hiện tại, bông nở hoàn toàn nêu biểu cho chư Phật quá khứ. Vương miện của Ngài là Bản Sư Di Đà an bình, mỉm cười. Các trang sức trang hoàng nêu biểu cho sự viên mãn sáu Ba La Mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ.

Ý nghĩa của Đức Phật Độ Mẫu Tara

Có rất nhiều tài liệu ghi chép về Đức Phật Độ Mẫu Tara:

Đức Tara là tấm gương lịch sử

Một số tài liệu đề cập rằng, trước khi thành Phật, ngài là một vị công chúa tên là Yeshe Dawa. Nàng là người thông minh, trí tuệ, có lòng tin kiên cố với Tam Bảo, đã trưởng dưỡng lòng từ bi và tình thương với muôn loài hữu tình. Nàng đã phát nguyện dẫn dắt, hướng đạo cho chúng sinh trên đường giải thoát.

Phật Độ Mẫu Tara trước đây là một vị công chúa trí tuệ
Phật Độ Mẫu Tara trước đây là một vị công chúa trí tuệ, một lòng tôn kính Tam Bảo

Công chúa được tôn xưng là Arya, nghĩa là Bậc tôn quý, đây cũng là danh xưng biểu lộ cho các hạnh nguyện giải thoát của nàng. Công chúa được khuyên rằng hãy cầu nguyện để được tái sinh và giác ngộ trong thân nam. Tuy nhiên, nàng phát nguyện được thành tựu trong thân nữ và liên tục được hóa thân trở lại ở hình tướng nữ để cứu độ chúng sinh.

Đức Phật Độ Mẫu Tara là một vị Phật và là tinh túy Phật

Phật Độ Mẫu Tara cũng từng là một chúng sinh bình thường, nhờ phát nguyện, tu tập, rèn luyện tâm linh, một lòng không hối chuyển nên ngài đã được giác ngộ. Ngài là tấm gương để chúng sinh thấy rằng, bất kỳ ai cũng đều có thể thành Phật.

Để thành Phật, Ngài đã loại bỏ được tất cả phiền não chướng và sở chi chướng. Loại sạch vô minh phiền não vi tế, những si mê, sân giận, tham ái và nghiệp quả. Ngài là biểu trưng cho trí tuệ, chứng ngộ thực tại, được tán thán là Mẹ của tất cả chư Phật.

Đức Tara là hiện thân công hạnh của Quan Âm Bồ Tát

Có một số tài liệu đề cập rằng, Đức Tara được sinh ra từ giọt nước mắt bi mẫn của Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm luôn không ngừng cứu độ chúng sinh, khi Ngài chỉ nghỉ ngơi một chút thì ngay sau đó, trong cõi địa ngục thống khổ kia lại thoáng chốc đầy những chúng sinh.

Đức Tara là hiện thân công hạnh của Quan Âm Bồ Tát
Đức Tara là hiện thân công hạnh của Quan Âm Bồ Tát

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Đức Quan Âm đã nhỏ những giọt nước mắt bi mẫn. Một trong những giọt nước mắt ấy đã biến thành Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara. Đức Tara đã phát nguyện rằng: “Xin Ngài đừng tuyệt vọng, tôi nguyện cùng Ngài giải thoát tất cả chúng sinh vô minh trong cõi luân hồi thống khổ mà không để sót một ai!”.

Đức Tara là hiện thân của các công hạnh giác ngộ

Các hóa thân của Đức Lục Độ Mẫu Tara đều là bậc bản tôn có thể tiêu trừ chướng ngại và thành tựu viên mãn cho chúng sinh. Mỗi đức Tara trong 21 độ mẫu Tara đều có sự khác biệt về màu sắc, pháp khí, biểu trưng, tư thế và mật ấn riêng. Màu sắc của ngài biểu trưng cho các công hành thành tựu, là hiện thân cho các công hạnh giác ngộ của chư Phật.

Ý nghĩa và cách thực hành Lục độ Mẫu Tara

Hai mốt Lục Độ mẫu gồm: Lục Độ Mẫu, Cứu tai nạn Độ Mẫu, Cứu thủy tai Độ Mẫu, Cứu Địa Tai Độ Mẫu, Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu, Cứu Phong Tai Độ Mẫu, Tăng Phúc Tuệ Độ Mẫu, Cứu Thiên Tai Độ Mẫu, Cứu Binh Tai Độ Mẫu, Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu, Cứu Đạo Nạn Độ Mẫu.

Đức Phật Độ Mẫu Tara có 21 hóa thân
Đức Phật Độ Mẫu Tara có 21 hóa thân

Tăng Uy Quyền Độ Mẫu, Cứu Ma Nạn Độ Mẫu, Cứu Súc Nạn Độ Mẫu, Cứu Thú Nạn Độ Mẫu, Cứu Độc Nạn Độ Mẫu, Phục Ma Độ Mẫu, Dược Vương Độ Mẫu, Trường Thọ Độ Mẫu, Bảo Nguyên Độ Mẫu và Như Ý Độ Mẫu.

Ý nghĩa của Pháp thực hành Tara

Pháp thực hành Tara có liên quan đến việc cầu nguyện 21 hóa thân của ngài. Có tác dụng bảo vệ, chống lại các tác động phương hại khác nhau. Chẳng hạn như:

  • Phật mẫu Tara màu vàng: Giúp chống lại thảm họa từ thiên thạch, mưa đá, sấm chớp, tuyết lở, từ các sinh linh, ma quỷ, thù hận, ghen tỵ
  • Phật mẫu Tara đỏ: Giúp chống lại hiểm họa từ nước như chết đuối, ô nhiễm nước ăn, lụt lội, các tác động xấu do ham muốn gây ra.
  • Phật mẫu Tara trắng: Giúp chống lại sự suy thoái của thế giới vô hình, hữu hình, chống lại những thù địch công kích, ốm đau, bệnh tật, ma thuật…

Hai mốt hóa thân Phật Mẫu Tara tượng trưng cho 21 hạnh nguyện, phù hợp với mong cầu của chúng sinh, giúp bảo hộ họ khỏi tai nạn hiểm nguy và được thành tựu trong tu tập giải thoát. Những ai có thể hành trì ba hoặc bảy lần cầu nguyện mỗi ngày thì sẽ dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại và được thành tựu sở nguyện.

Cách quán tưởng thực hành Lục Độ Phật Mẫu Tara

Để thực hành pháp tu trì Lục Độ Phật Mẫu Tara, Phật tử cần thụ nhận quán đỉnh Tara để được đón nhận dòng ân phúc gia trì từ bậc Kim Cương Thượng Sư bất khả với Bản tôn Tara. Khi nhận Truyền thừa giác ngộ, sẽ được phép tu tập, trì tụng chân ngôn cũng như tự quán thân mình.

Phật Độ Mẫu Tara được tán thán là mẹ của tất cả chư Phật
Phật Độ Mẫu Tara được tán thán là mẹ của tất cả chư Phật

Trước khi đi vào nghi quỹ tu trì, hành giả nên thực hành quy y và phát tâm Bồ đề. Khi thực hành Phật pháp, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho riêng mình mà còn cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh. Tiếp đó triệu thỉnh Phật Mẫu Tara và quán tưởng Ngài hiện diện sống động.

Cầu nguyện 21 Lục Độ Phật Mẫu

Chân ngôn Lục Độ Phật Mẫu TARA: “OM TARE TUTTARE TURE SOHA”, với chân ngôn này, hành giả trì 108 biến hoặc càng nhiều càng tốt. Sau đây là lời cầu nguyện 21 Lục độ Phật Mẫu:

OM – Kính lễ Lục Độ Mẫu bản tôn!

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tara Phật Mẫu dũng uy phi thường,

Tuttara đại lực cường

Bao nhiêu sợ hãi ngài thương giải trừ

Âm ture nghĩa thắng dư

Mọi điều sở nguyện ban cho toại thành

Soha hai chữ diệu linh

Con nay đỉnh lễ, rạp mình tán dương.

1. Nguyện cầu Phật Mẫu Cứu độ Tốc Dũng Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cứu độ Tốc Dũng nan nghì Tara

Hào quang ánh mắt rọi xa

Như muôn tia chớp tỏa ra sáng ngời

Thánh Tôn ba cõi lệ rơi

Hoa sen hóa hiện Ngài thời đản sinh.

2. Nguyện cầu Phật Mẫu Bách Thu Lãng Nguyệt Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Bách Thu Lãng Nguyệt nan nghì Tara

Tôn nhan, vẻ nguyệt chan hòa

Tịnh không trần cấu hợp về một nơi,

Như ngàn tinh tú rạng ngời

Uy quang thù thắng muôn loài sánh sao.

3. Nguyện cầu Phật Mẫu Lam Kim Cứu độ Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Lam Kim Cứu Độ nan nghì Tara

Diệu kỳ một đóa liên hoa

Tay ngài trì giữ rất là trang nghiêm

Bố thí, giới trì, nhẫn an

Tinh tấn, thiền định, tuệ viên mãn đầy

4. Nguyện cầu Phật Mẫu Như Lai Đỉnh Kế Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Như Lai Đỉnh Kế nan nghì Tara

Công hạnh siêu thắng hằng sa,

Sáu Ba La Mật đã là viên dung,

Các bậc pháp tử vô song

Của chư Thắng giả hết lòng tán dương

5. Nguyện cầu Phật Mẫu Tự Mẫu Tuttara Hung

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tara Tự Mẫu TUTTARA HUNG

Âm thanh viên mãn khôn cùng

Lòng từ trải rộng khắp vùng muôn phương

Bảy cõi dưới gót chân sen,

Bi tâm thu nhiếp trấn yên hữu tình.

6. Nguyện cầu Phật Mẫu Thích Phạm Hỏa Thiên Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Hỏa Thiên Thích Phạm nan nghì Tara

Phong Thần, Tự Tại chủ thiên

Hương thơm, nhiều bộ quỷ ma kiếm tìm

Dạ xoa ma chúng một niềm

Hân hoan tán thán tôn sùng Tara

7. Nguyện cầu Phật Mẫu Trat Phet Cứu Độ Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tara TRAT PHET uy nghi độ từ

Chướng ngăn hết thảy không dư

Do ngài phù hộ giải trừ tiêu tai

Chân phải co, trái duỗi dài

Trong vầng lửa cháy rực ngời hào quang.

8. Nguyện cầu Phật Mẫu Ture Phẫn Nộ Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

TURE Phẫn Nộ nan nghì Tara

Muôn loài oán quỷ hận ma

Dũng uy hàng phục thời đà chuyển tâm

Mặt sen đượm một từ dùng

Mi chau hóa giải mê lầm oan khiên.

9. Nguyện cầu Phật Mẫu Bảo Nghiêm Ấn Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tam Bảo Nghiêm Ấn nan nghì Tara

Giữa tâm bắt ấn ngón hoa

Uy nghiêm luân báu nguy nga khắp trời

Hào quang thân báu sáng ngời

Muôn phương chiếu rọi nơi nơi huy hoàng.

10. Nguyện cầu Phật Mẫu Uy Đức Hoan Hỷ Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Uy Đức Hoan Hỷ nan nghì Tara

Vương miện nghiêm sức chói lòa

Cười vang hoan hỷ TUTTARA tràng

Các loài ma quỷ thế gian

Ngài thời nhiếp phục, quy hàng, chuyển tâm.

11. Nguyện cầu Phật Mẫu Thủ Hộ Chúng Địa Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Thủ Hộ Chúng Địa nan nghì Tara

Uy lực triệu bách thần ra

Chau màu dao động hiện là chữ HUNG

Muộn phiền đau khổ bần cùng

Ngài đều phổ độ mọi vùng chúng sinh.

12. Nguyện cầu Phật Mẫu Đỉnh Quan Nguyệt Tướng Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Đỉnh Quan Nguyệt Tướng nan nghì Tara

Vương miện diệu thắng chói lòa

Ở nơi búi tóc Di Đà hiện sinh

Từ đó phóng chiếu quang minh

Đủ bao diệu bảo hữu tình lợi tha.

13. Nguyện cầu Phật Mẫu Như Tận Kiếp Hỏa Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Như Tận Kiếp Hỏa nan nghì Tara

Trong búi tóc, lửa kiếp không

Chân phải thẳng duỗi, gập cong chân này

Những bầy oán địch quân cai

Ngài đều tận diệt chẳng sai chút nào.

14. Nguyện cầu Phật Mẫu Thủ Án Đại Địa Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Thủ Án Đại Địa nan nghì Tara

Giẫm chân trấn yểm hàng ma

Mày chau phẫn nộ hiện là chữ HUNG

Bảy hiểm nạn, mọi tai ương

Ngài thời hàng phục, yêu thương hộ trì.

15. Nguyện cầu Phật Mẫu An Thiện Tĩnh Tịch Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

An Thiện Tĩnh Tịch nan nghì Tara

Niết bàn tịch diệt an hòa

SOHA OM chữ thật là tương ưng

Biết bao tai họa quá chừng

Ngài khéo cứu độ tiêu dừng nạn tai.

16. Nguyện cầu Phật Mẫu Phổ Biến Cực Hỷ Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Phổ Biến Cực Hỷ nan nghì Tara

Trái Phật pháp oán lìa xa

Chân ngôn mười chữ rất là linh thiêng

Âm thanh minh chú chữ HUNG

Vang xa khắp chốn tận cùng mười phương.

17. Nguyện cầu Phật Mẫu Ture Đốn Túc Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

TURE Đốn Túc nan nghì Tara

Từ chữ HUNG ngài hiện ra

Mạn Đà La với Bảo Đà, Tu Di

Đến như ba cõi muôn nơi

Làm cho chấn động đất trời chuyển rung

18. Nguyện cầu Phật Mẫu Cụ Hải Thâm Tướng Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cụ Hải Thâm Tướng nan nghì Tara

Dấu Nai thiêng trong tay hoa

TARA với PHET tụng trì luôn luôn

Độc kia các chất muôn vàn

Ngài năng diệt tận không còn sót dư.

19. Nguyện cầu Phật Mẫu Chư Thiên Vân Tập Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Chư Thiên Vân Tập nan nghì Tara

Là nơi quy kính an hòa

Chư thiên nơi cõi Ta Bà phi thiên

Đức uy, hỷ duyệt, giáp kiên

Đấu tranh, ác mộng thảy liền tiêu tan.

20. Nguyện cầu Phật Mẫu Nhật Nguyệt Quảng Viên Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Quảng Viên Nhật Nguyệt nan nghì Tara

Hào quang ánh mắt chói lòa

HARA hai biến, TUTTARA trì,

Bao tật bệnh, mọi độc dư

Ngài đều thiện xảo giải trừ độ sinh

21. Nguyện cầu Phật Mẫu Cụ Tam Bảo Tướng Tara

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cụ Tam Bảo Tướng nan nghì Tara

Thiện tịnh uy lực chan hòa

Diệt tan hiểm họa, ma tà, ách tai

Dạ xoa con quỷ khởi bày

Ngài đều nhiếp phục chẳng chừa một ai

Chữ TURE, thật là đây

Chú thiên siêu thắng ách tai tận trừ.

Căn bản minh chú Bản tôn,

Tara hăm mốt Hóa thân các ngài

Tâm thành trì tụng lễ bày

Muôn lời tán thán thời nay viên tròn.

Xem thêm:

Cùng chuyên mục

Tượng Phật Thích Trắng Đế 8 Cạnh Cánh Sen Dát Vàng TCTT-031

Mẫu Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tĩnh Tâm Bằng Đá Đẹp Nhất

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong những vị Phật được tôn sùng và thờ phụng nhiều nhất trong Phật Giáo. Tôn tượng Ngài không chỉ được thờ...

Đức Liên Hoa Sinh là người đã đặt nền móng cho sự phát triển của Mật giáo tại Tây Tạng

Đức Liên Hoa Sinh là ai? Hình ảnh và ý nghĩa thờ cúng

Đức Liên Hoa Sinh được gọi là Guru Rinpoche, nghĩa là Đấng Thượng Sư vô cùng Quý báu. Ngài là người đã đặt nền móng cho sự truyền bá và...

Phật giáo Mật Tông Kim Cương Thừa phát triển mạnh mẽ ở Tây Tạng

Tìm hiểu về Phật giáo Mật tông Kim Cương Thừa của Tây Tạng

Mật Tông là một trong mười Tông phái Phật giáo. Phật giáo Mật tông Kim Cương Thừa của Tây Tạng là tông phái Phái Phật giáo chủ yếu phát triển...

Lục Độ Phật Mẫu Tara Xanh là một trong những hóa thân của Đức Tara

Lục Độ Phật Mẫu Tara Xanh: Hình tượng và ý nghĩa thờ cúng

Phật Độ Mẫu Tara là vị Bản tôn mẫu tính được Phật giáo Kim Cương Thừa tôn kính nhất, được tán thán là Mẹ của tất cả chữ Phật. Ngài...

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng là một trong những hóa thân của Đức Phật Mẫu Tara

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng: Hình tượng và ý nghĩa thờ cúng

Bạch Độ Phật Mẫu Tara trắng còn được gọi là Tăng Thọ Cứu Độ Phật Mẫu, Như Ý Luân Bạch Độ Phật Mẫu hay Thất Nhãn Phật Mẫu. Là một...

Phật giáo Đại Thừa đề cao quả vị Bồ Tát

Phật giáo Đại Thừa là gì? Xuất hiện khi nào? Thờ vị Phật nào?

Phật giáo phân chia thành nhiều tông phái khác nhau, trong đó có hai hệ phái lớn là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Đại...

Ẩn