5 Mẫu tượng Phật Đại Nhật Như Lai đẹp bằng đá

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc diễn ra ngày nào?

Nhật Quang – Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát là ai?

Tôn giả Xá Lợi Phất (Sàriputa) và 16 phẩm hạnh cao quý của Ngài

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan

Tịnh Độ Tông: Sơ lược về Pháp Môn Tịnh Độ

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử: Lược sử hình thành và phát triển

Nhang trầm hương là gì? Đốt nhang trầm có tác dụng gì?

Nụ trầm hương là gì? Sử dụng thế nào? Giá bao nhiêu?

Trầm hương là gì? Có bao nhiêu loại? Có công dụng gì?

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng: Hình tượng và ý nghĩa thờ cúng

Bạch Độ Phật Mẫu Tara trắng còn được gọi là Tăng Thọ Cứu Độ Phật Mẫu, Như Ý Luân Bạch Độ Phật Mẫu hay Thất Nhãn Phật Mẫu. Là một trong 21 hóa thân của Đức Phật Độ Mẫu Tara. Việc trì tụng chân ngôn của Ngài sẽ giúp tăng trưởng tuổi thọ, phước đức, trừ bệnh tật, tai họa và các sở cầu của hành giả thực hành phép tu này.

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng là một trong 21 hóa thân của Đức Phật Độ Mẫu Tara. Trong 21 hóa thân này thì Lục Độ Phật Mẫu (Tara Xanh) và Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng được biết đến và thờ phụng nhiều nhất trong Phật giáo Kim Cương Thừa.

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng là một trong những hóa thân của Đức Phật Mẫu Tara
Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng là một trong những hóa thân của Đức Phật Mẫu Tara

Được biết, Đức Bạch Độ Phật Mẫu, còn gọi là Tăng Thọ Cứu Độ Phật Mẫu, sinh ra từ một trong hai giọt nước mắt bi mẫn của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài cùng Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni và Phật Vô Lượng Thọ hợp lại gọi là Ba Tôn Trường Thọ.

Trong Kinh Lục Độ Phật Mẫu có đề cập, Đức Tara được sinh ra từ giọt nước mắt bi mẫn của Đức Quan Âm, hóa thân này được gọi là Bạch Độ Phật Mẫu. Nhân duyên vì Đức Quan Âm luôn không ngừng cứu độ để giúp tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi địa ngục thống khổ.

Sau khi hoàn thành công hạnh này, Ngài chỉ kịp nghỉ ngơi một chút, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, trong cõi địa ngục kia thoáng chốc lại đầy những chúng sinh mà Ngài vừa cứu khỏi, họ lại tạo thêm những ác nghiệp cực trọng. Trong khoảnh khắc ấy, Ngài đã nhỏ những giọt nước mắt bi mẫn. Một giọt nước mắt của Ngài đã biến thành Đức Phật Mẫu Tara để khích lệ Ngài trên con đường Bồ Tát.

Đức Phật Độ Mẫu Tara đã phát nguyện rằng: “Tôi nguyện cùng Ngài giải thoát tất cả chúng sinh vô minh khỏi luân hồi thống khổ mà không để sót một ai!” Những ai nghe được danh hiệu của Phật Mẫu Tara, nhìn thấy Ngài, trì niệm danh hiệu, chân ngôn còn ngài thì đều được viên mãn sở nguyện, có thể tiếp cận và giác ngộ chân lý tuyệt đối.

Nếu biết thực hành nghi quỹ Tara một cách đúng đắn thì được loại trừ hết thảy khổ não. Đồng thời tất cả những mong nguyện tự lợi lợi tha đều được thành tựu.

Hình tượng Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng là một trong những hóa thân của Đức Phật Mẫu Tara. Theo Tạng Mật lưu truyền, Ngài có thân sắc màu trắng biểu thị cho sự đầy đủ Uy Đức của Tâm Đại Bi. Ngài được mô tả với thân sắc trắng như trăng thu, đầu đội thiên kim bảo quan, tóc đen chia làm ba lọn, trên đỉnh có búi tóc.

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng ngồi kiết già trên tòa Nguyệt luân
Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng ngồi kiết già trên tòa Nguyệt luân

Đức Bạch Độ Phật Mẫu thân khoác thiên y ngũ sắc, an tọa trong tư thế Kim Cương trên tòa nguyệt luân. Ngài có một mặt, giữa trán có 1 con mắt, trong hai lòng bàn tay mỗi tay có một con mắt, trong hai lòng bàn chân mỗi chân cũng có một con mắt.

Tay trái Ngài bắt Thí Vô Úy Ấn nêu biểu cho ý nghĩa Tam Bảo gia trì, cứu độ, cứu khổ sáu đạo luân hồi. Tay phải bắt ấn Thí Tiếp Dẫn, hai chân ngồi ở tư thế Kiết Già, phía sau lưng có vầng trăng.

Bạch Độ Phật Mẫu được thể hiện trong tư thế trang nghiêm đẹp đẽ. Ngài là hiện thân của tiềm năng Phật tính có sẵn nơi mỗi người, của phẩm hạnh giác ngộ. Ngài đã có thể được chú nguyện thành tựu trong thân nam. Tuy nhiên, Ngài đã nguyện được thành tựu trong thân nữ và liên tục được hóa thân trở lại ở hình tướng nữ.

Ý nghĩa hình tượng Bạch Độ Phật Mẫu

Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng được thể hiện ở thân sắc trắng, ngài mặc quần lụa, thân là Thiên Y ngũ sắc, trên thân có đầy đủ châu bảo anh lạc. Trong đó, có 3 chuỗi anh lạc đeo ở cổ, chuỗi thứ nhất tinh xảo đẹp đẽ, chuỗi thứ hai dài đến ngực, chuỗi thứ ba dài đến rốn. Trên người có khuyên tai, vòng tay, nhẫn báu, vòng chân, trên thân có các vòng hoa nhỏ, thân phát ánh sáng trắng như Như Ý.

Đức Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng
Đức Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng

Hình tượng Bạch Độ Phật Mẫu tươi đẹp, trang nghiêm, một chi tiết đều mang một ý nghĩa biểu trưng riêng:

  • Thân màu trắng tượng trưng cho sự đầy đủ Uy Đức của Tâm Đại Bi
  • Một đầu là biểu trưng cho sự thông đạt Pháp tính
  • Một con mắt giữa trán tượng trưng cho sự quán chiếu vô lượng mười phương cõi Phật không có chướng ngại
  • Sáu con mắt (hai mắt trên mặt, 2 mắt trong lòng bàn tay, 2 mắt trong lòng bàn chân) tượng trưng cho sự quan sát chúng sinh trong sáu nẻo Luân Hồi
  • Bốn con mắt ở giữa 2 lòng bàn tay, bàn chân tượng trưng cho bốn loại mắt Giải Thoát, thể hiện năng lực quan sát, quán chiếu, cứu độ chúng sinh
  • Tay trái bắt Thí Vô Úy ấn thể hiện sự gia trì của Tam Bảo, biểu thị cho năng lực cứu độ 8 nạn và tượng trưng cho trí tuệ
  • Tay phải bắt Thí Nguyện Ấn thể hiện cho việc sẵn sàng ban tài sản, sự bảo hộ, gia trì và giáo pháp cho chúng sinh tùy vào sở cầu của họ, hay nói cách khác là tượng trưng của thân phúc báu.

Màu trắng của thân sắc ngài còn là biểu trưng cho tự tính vô nhiễm, không bị phiền não ngăn che. Sau lưng Ngài có vành trăng tròn tượng trưng cho năng lực chặt đứt phiền não ba độc, hai chân ngồi kiết già biểu thị cho sự thanh tịnh, không phiền não.

Ý nghĩa của việc thờ Bạch Độ Phật Mẫu

Bạch Độ Phật Mẫu Tara trắng có bảy mắt, gồm 1 mắt giữa trán, 2 mắt trên mặt, 4 mắt trong 2 lòng bàn tay và bàn chân nên còn gọi là Thất Nhãn Phật Mẫu. Ngài được sinh ra từ một trong 2 giọt nước mắt bi mẫn của Đức Quan Âm Bồ Tát.

Theo Kinh Tán Bạch Độ Mẫu, việc thực hành pháp tu trì Bạch Độ Mẫu giúp tăng trưởng thọ mệnh và phước tuệ, chặt đứt gốc rễ sinh từ luân hồi, xoa tan các ma chướng, miễn trừ ôn dịch, bệnh khổ… Không chỉ vậy, việc thực hành pháp tu còn giúp các việc mong cầu chính đáng được thành tựu như sở nguyện.

Pháp tu của Ngài còn được gọi là Pháp tu Như Ý Luân, tức là giúp thành tựu viên mãn mọi sở cầu chính đáng của chúng sinh. Tu trì pháp này sẽ giúp tiêu trừ chướng nạn ma quỷ, cắt đứt gốc rễ của sự khổ đau, giúp có sức khỏe tốt, được chữa lành về thể chất lẫn tinh thần. Mong cầu Đức Tara gia hộ, độ trì để có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Thần chú Bạch Độ Phật Mẫu Tara Trắng

Chân ngôn của Bạch Độ Phật Mẫu là: “OM TARE TUTTARE TURE MAMA AHYU PUNYE DZANYA PUSHTSUM KURUYE SOHA“. Việc trì tụng thần chú giúp tăng trưởng tuổi thọ, tiêu trừ các hung tai, thành tựu các sở cầu. Thần chú rất linh hoạt, có thể thay thế được bằng điều mà bạn muốn cầu nguyện.

Thần chú của Đức Tara Trắng giúp tăng phước đức, tuổi thọ, sức khỏe và sự thịnh vượng
Thần chú của Đức Tara Trắng giúp tăng phước đức, tuổi thọ, sức khỏe và sự thịnh vượng

Câu thần chú này được dịch nghĩa như sau:

“OM”:  Chủng tử được kết nối với thân Phật, đại diện cho sự giác ngộ về thân, khẩu, ý, sự nhận thức về môi trường xung quanh

“TARE”: Tượng trưng cho sự giải thoát khỏi khó khăn, chướng ngại, các mối nguy hiểm, là tên của Đức Tara, nghĩa là đấng giải thoát, cứu độ

“TUTTARE”: Nêu biểu cho công hạnh đáp ứng các nguyện vọng, sở cứu của chúng sinh, giúp dẫn dắt chúng sinh vào con đường thực hành tâm linh đúng đắn. Đồng thời giúp thoát khỏi tám nạn và 3 loại độc vô minh, nguồn cơn của khổ đau là tham lam, sân hận và si mê.

TURE”: Đại diện cho sự giải thoát đến con đường tâm linh chân chính, giải thoát chúng ta khỏi mọi khổ đau đang phải gánh chịu, trưởng dưỡng lòng từ bi, tinh tiến hơn trên đường giác ngộ.

“MAMA”: Nghĩa là của tôi, biểu thị các mong muốn sở hữu như tuổi thọ, trí tuệ, sức khỏe, hạnh phúc, trí thông minh… có thể được cầu nguyện cho người khác hoặc chính bản thân mình. Nếu cầu nguyện cho người khác thì có thể thay thế “MAMA” bằng tên người muốn cầu nguyện.

“PUNYE”: Biểu trưng cho các đức tính tốt đẹp, xuất phát từ một cuộc sống đạo đức, đưa con người đến hạnh phúc và viên mãn.

DZANYA: Biểu tượng cho trí tuệ, sự sáng suốt của tâm trí

PUSHTSUM: Biểu tượng của sự thịnh vượng, mong cầu sự giàu có ngày càng gia tăng.

KURUYE: Được cho là vùng đất thần thoại nằm ở bắc dãy Himalaya, cũng có nghĩa là “làm được như vậy”.

“SOHA”: Kiến tạo con đường căn bản để đạt giác ngộ hoàn toàn, cho phép câu thần chú này bén rễ trong tâm trí tôi.

Thông thường, thần chú sẽ được đọc 108 biến hoặc nếu có thể nhiều hơn thì càng tốt. Chú này được đọc sau bài “Kệ tán Như Ý Luân Bạch Độ Mẫu”. Thần chú có thể được trì tụng mọi lúc, mọi nơi, khi trì tụng, hãy tưởng tượng Đức Mẹ Tara Trắng hiện ra trong không gian trước mặt bạn, ngang trán của bạn, ở khoảng cách thoải mái khoảng một thân.

Việc trì tụng thần chú Bạch Độ Phật Mẫu cần xuất phát từ sự thành tâm và lòng tôn kính. Đọc thần chú mỗi ngày giúp tăng trưởng phước đức, thọ mệnh, giúp tiêu trừ nghiệp xấu, chướng ngại, bệnh tật và thành tựu mọi sở nguyện mà bạn mong cầu.

Thần chú Bạch Độ Phật Mẫu là một trong những thần chú vô cùng phổ biến ở Tây Tạng. Thần chú này cùng lục tự đại minh chân ngôn của Quan Âm Bồ Tát và chân ngôn mười chữ của Đức Tara Xanh (Green Tara Mantra) thường được trì tụng để tăng tuổi thọ, tăng sự thịnh vượng và trừ bỏ chướng ngại, lo lắng, sợ hãi.

Xem thêm:

Cùng chuyên mục

Lục Độ Phật Mẫu Tara Xanh là một trong những hóa thân của Đức Tara

Lục Độ Phật Mẫu Tara Xanh: Hình tượng và ý nghĩa thờ cúng

Phật Độ Mẫu Tara là vị Bản tôn mẫu tính được Phật giáo Kim Cương Thừa tôn kính nhất, được tán thán là Mẹ của tất cả chữ Phật. Ngài...

Đức Tara là hiện thân công hạnh của Quan Âm Bồ Tát

Đức Phật Độ Mẫu Tara là ai? Cầu nguyện 21 hóa thân Phật Mẫu Tara

Đức Phật Độ Mẫu Tara được tán thán là Mẹ của tất cả chư Phật, là vị Bản tôn Mẫu tính được tôn kính nhất trong Kim Cương Thừa. Ngài...

Tượng Phật Thích Trắng Đế 8 Cạnh Cánh Sen Dát Vàng TCTT-031

Mẫu Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tĩnh Tâm Bằng Đá Đẹp Nhất

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong những vị Phật được tôn sùng và thờ phụng nhiều nhất trong Phật Giáo. Tôn tượng Ngài không chỉ được thờ...

Phật giáo Đại Thừa đề cao quả vị Bồ Tát

Phật giáo Đại Thừa là gì? Xuất hiện khi nào? Thờ vị Phật nào?

Phật giáo phân chia thành nhiều tông phái khác nhau, trong đó có hai hệ phái lớn là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Đại...

Phật giáo Mật Tông là một trong những tông phái Phật giáo lớn hiện nay

Phật giáo Mật Tông là gì? Mật Tông thờ các vị Phật nào?

Mật Tông là một trong những tông phái Phật giáo lớn hiện nay, là một nhánh của Phật giáo Đại Thừa. Mật Tông tôn Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lô...

Thờ Phật và gia tiên chung một bàn thờ

Vị trí đặt bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên trong nhà đúng nhất

Thờ Phật và gia tiên là nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt, đã có từ xa xưa và vẫn lưu giữ, tiếp nối đến ngày nay....

Ẩn