Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc diễn ra ngày nào?

Linh Sơn Thánh Mẫu là ai? Hình tượng và cách thờ cúng

Tứ Đại Thiên Vương hộ trì Phật giáo là ai?

Kinh Pháp Cú là gì? Ý nghĩa và lợi ích trì tụng Kinh Pháp Cú

Tượng 3 Vị Tam Thanh Đạo Tổ: Ý nghĩa và cách thờ cúng

Phật Bất Động Minh Vương là ai? Ý nghĩa hình tượng và thờ cúng

Ý nghĩa 2 tượng Hộ Pháp Tiêu Diện Đại Sĩ và Vi Đà Thiên Tôn

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ: Ý nghĩa hình tượng và thờ cúng

Kinh luân xoay là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng

Bát Bảo Cát Tường là gì? Có ý nghĩa gì trong Phật giáo?

Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính

Cúng dường là một việc làm mang ý nghĩa tâm linh. Thể hiện lòng thành tâm hiếu nghĩa, cung kính đối với các đức Toàn Giác. Vì thế việc lựa chọn các vật phẩm cúng dường là việc quan trọng, được các gia đình đặc biệt quan tâm. Việc chọn vật phẩm cúng dường giá trị cao hay thấp là tùy thuộc vào khả năng của mỗi gia đình. Tuy nhiên người Phật Tử thuần thành phải cúng dường bằng của cải làm ra từ lao động chân chính. Tuyệt đối không nên sử dụng các vật phẩm cúng dường có được từ việc bất chính. Vậy “Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính“? thì mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính
Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính

Các thể thức, ý nghĩa và lợi ich của việc cúng dường

Cúng dường là việc làm mang nhiều ý nghĩa sâu rộng và nhiệm mầu. Ta cần phải tìm hiểu và suy ngẫm để sự cúng dường đem lại lợi ích thiết thực. Tránh sự cố chấp, lạm dụng mà tạo ra tà tâm, trở thành mê tín.

Cúng dường cũng có nhiều thể thức khác nhau. Trong đó có hai thể thức chính là: Cúng dường trước tượng Phật, tháp Phật bằng hương hoa, nhang đèn đốt lên. Và cúng dường Sư Tăng để các Ngài tiện có phẩm vật mà tu học và chú nguyện cho mình. Hai cách thức này đều là đến chùa để cúng dường và đươc hiểu chung một nghĩa là cúng dường Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng).

Bên cạnh hai cách thức cúng dường trên, thì sự cúng dường còn có những thể thức khác. Đó là những người cúng dường được chia ra làm ba nhẽ: Vì cung kính sùng mộ mà cúng dường. Vì hạnh nguyện mà cúng dường. Vì thấy có lợi ích cho ông bà, cha mẹ quá vãng, cho gia đình trong đời sống này và đời sau mà cúng dường.

Cúng dường có 2 pháp là Tài cúng dường và Pháp cúng dường. Tài cúng dường gồm tiền bạc, vật thực, quần áo, thuốc men… Mang lại lợi ích an lạc cho thân. Pháp cúng dường mang lại lợi ích an lạc cho tâm.

Sự cúng dường là phước huệ trong cuộc đời làm con Phật. Chúng ta đi chùa không phải chỉ để cúng dường phần vật chất. Mà còn phát tâm cúng dường cả phần tinh thần. Cúng dường vật chất: In kinh, dịch sách Phật, truyền bá Pháp Bảo, các vật phẩm thiết yếu lên chư Tăng… Đó là tu phước. Cúng dường bằng tinh thần: Nghe lời Phật dạy, tin hiểu, thọ trì, giảng nói, thuyết pháp độ sinh… Đó là tu huệ.

Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính

Cách cúng dường Tam Bảo

Tam Bảo chính là Phật, Pháp, Tăng. Phật tìm ra con đường giúp giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, nhờ có giáo lý của Ngài để lại mà Phật Tử biết tới chân lý, theo đó tu hành để giải thoát khổ đau. Chư Tăng là những người đã hi sinh cao cả, là giềng mối giữ cho Phật Giáo trường tồn và ngày càng phát triển. Người Phật tử tôn kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo để đền đáp ân đức mà Tam Bảo đã ban cho. Cúng dường cũng như bố thí, để tâm người Phật Tử thăng hoa, vun bồi công đức, xả ly của cải.

Người Phật tử cúng dường Phật bảo bằng cách: Xây dựng chùa chiền, thỉnh tượng cúng chùa, đúc chông, dâng hoa, trầm, hương, đèn, nến, đóng góp tiền của để kiến thiết chùa hay góp phần trong sắm lễ cúng Phật hàng ngày, cúng vào quỹ Tam Bảo…. Cúng dường Phật bảo là cách người Phật Tử tỏ lòng biết ơn. Cũng là để hoằng dương đao Phật. Làm cho ngôi Phật bảo được huy hoàng, trang nghiêm. Nhờ đó tăng thêm lòng thành kính cho những người đi chùa, lễ Phật.

Cúng dường Pháp bảo: Nhờ giáo lý của Đức Phật, người Phật Tử biết được đâu là khổ, tu học như thế nào để được phước báo, để được giải thoát. Đáp lại ân đức ấy, người Phật Tử phải đem giáo lý của Đức Phật đến cho những người khác biết. Để họ có lòng tin và tu học theo giáo lý của Phật.

Cúng dường Tăng bảo: Thánh Tăng ngày xưa chỉ lo tu học, kinh kệ trong chùa. Do vậy người Phật Tử cúng dường y phục, thức ăn, giường và vật trải giường nằm, thuốc thang… cho Chư Tăng. Ngày nay ngoài những thứ đó, Phật Tử còn có thể cúng dường Tăng Ni những phương tiện để phục vụ cho sự hành đạo được dễ dàng hơn.

Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính

Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính

Khi cúng dường Tam Bảo tâm mình phải thanh tịnh. Những vật phẩm cúng dường cũng phải thanh tịnh. Cúng dường là để tỏ lòng thành kính, nên đừng nên tính toán nhiều ít, thiệt hơn. Tùy vào khả năng mà người Phật Tử chuẩn bị cho phù hợp. Chỉ cần lòng luôn hoan hỷ và chí thành là quan trọng hơn hết.

Các vật phẩm dùng để cúng dường phải là đồ tươi tốt, tinh khiết. Được mua sắm bằng tiền do mình làm ra bằng những việc làm chân chính. Như vậy thì mới có nhiều phước đức.

Vào các dịp lễ lớn của đạo Phật, để chuẩn bị cho các buổi lễ phật được long trọng, trang nghiêm. Thì các chùa rất mong nhận được sự trợ duyên từ mọi người. Để cùng các Tăng Ni sắm lễ vật cúng dường. Vì thế nếu muốn cúng dường, bạn có thể tới chùa để hỏi xem chùa còn thiếu những gì, cần mua thêm gì thì hoan hỉ trợ duyên.

Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính
Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính

Một số vật phẩm cúng dường và ý nghĩa

Cúng dường hoa, quả: Hoa, quả cúng dường phải là hoa, quả tươi ngon thơm mát. Cúng dường hoa phải là hoa nở tròn, đại diện sáu ba la mật, nhân tốt, bởi nhân tốt thì quả mới tốt. Cúng dường quả tượng trưng cho chứng quả Bồ Đề. Quả cũng tượng trưng cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Tất cả đều thuộc về quả, quả đức tu hành của nhà Phật.

Cúng dường hương: Hương tượng trưng cho giới định tuệ. Thấy hương đang cháy, ngửi hương thơm của hương ta nghĩ ngay tới việc tu giới, tu định, tu tuệ. Cúng dường hương không phải vì Phật muốn ngửi thứ hương đó. Mà hương chỉ là sự tượng trưng, qua đó khiến ta thức tỉnh.

Cúng dường nước trong: Cúng dường nước trong, sạch không phải là để Phật uống. Mà nước đó tượng trương cho tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác của chúng ta. Chúng ta dùng sự thanh tịnh, bình đẳng, giác đó để cúng dường Phật.

Cúng dường đèn, nến: Cúng dường đèn, nến nói lên trí tuệ, ánh sáng phổ khắp của Đức Phật. Còn mang ý nghĩa là thiêu đốt chính mình để chiếu soi người khác. Ánh sáng là bố thì pháp Phật, khi đốt nên một ngọn đèn là nói lên 3 thứ bố thí: Bố thí tài sản, bố thí pháp, bố thí vô úy. Còn thiêu đốt chính mình để đem lại ánh sáng cho người khác là bố thí lòng can đảm.

=> Mọi điều thiện lành và phước báu cúng dường ta làm đời này. Đều để hồi hướng cầu nguyện cho Đạo Pháp được trường tồn. Cho đất nước được thanh bình, nhân dân an lạc, gia đình được an vui hạnh phúc. Các bệnh tât, nghiệp chướng được tiêu tan, sở cầu sở nguyện đều được như ý. Để cửu huyền thất tổ đặng siêu sinh Phật quốc, bát nạn tam đồ đều được giải thoát.

Mẫu Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tĩnh Tâm Bằng Đá Đẹp Nhất
Đốt đèn cúng dường Phật

Vnctongiao mời quý khách tham khảo: Mẫu Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tĩnh Tâm Bằng Đá Đẹp Nhất

Cùng chuyên mục

Địa chỉ thỉnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát tại Hồ Chí Minh

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân cho sự từ bi của tất cả chư vị Phật, Bồ Tát. Ngài có khả năng nghe và thấu hiểu tất cả...

Địa chỉ bán đèn thờ cúng đẹp và uy tín tại Hồ Chí Minh

Đèn thờ là vật quan trọng, không thể thiếu và luôn được thắp sáng trên các bàn thờ. Nó đóng vai trò là vật giữ lửa linh thiêng, đồng thời...

Bài vị Cửu Huyền Thất Tổ mạ vàng 24k đẹp nhất HCM

Bài vị Cửu Huyền Thất Tổ dát vàng chữ Hán – Việt đẹp và ý nghĩa thờ cúng

Thờ Cửu Huyền Thất Tổ đã xuất hiện từ lâu và trở thành một nét đặc trưng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Bài vị Cửu...

Bộ sứ thờ cúng in họa tiết 3D màu vàng

7 Bộ sứ thờ cúng Phật Và Gia Tiên đẹp giá tốt nhất

Bộ sứ thờ là vật phẩm thờ có ý nghĩa tâm linh đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên. Một bộ sứ...

khánh vàng mừng tân gia

Đặt khánh vàng Mừng Thọ, Tân Gia, Khai Trương… ở đâu uy tín ở TPHCM?

Từ lâu, khánh vàng đã trở thành món quà tặng ý nghĩa vào những dịp mừng thọ, khai trương, tân gia, kỷ niệm ngày cưới,...mà không có món quà nào...

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Ẩn