Cách thỉnh và thờ Đức Phật Dược Sư tại nhà đúng nhất

Đông Phương Tam Thánh (Dược Sư Tam Tôn) – Ý nghĩa và cách thờ

Thánh Tăng Sivali là ai? Ý nghĩa và cách thờ cúng Ngài

Đức Phật Dược Sư là ai? Cách nhận biết và ý nghĩa hình tượng

Tuổi nào nên và không nên đặt tượng Quan Công trong nhà?

Vị trí đặt tượng Quan Công trong nhà chuẩn phong thủy

Thờ tượng Quan Công ( Quan Thánh Đế Quân) có ý nghĩa gì?

Tam Thế Phật gồm những vị nào? Thờ Tam Thế Phật có ý nghĩa gì?

Ta Bà Tam Thánh gồm những ai? Ý nghĩa bộ tượng và cách thờ

Ý nghĩa bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh và cách thờ cúng

Author: nguyen oanh

cách lập bàn thờ quan âm tại nhà màu xanh hợp mệnh mộc

Cách Lập Bàn Thờ Phật Quan Âm Tại Nhà

Theo quan niệm của phật giáo thì việc thờ Phật Quan Âm tại nhà sẽ mang lại sự bình an, may mắn, tâm hồn con...

phân biệt phật thích ca và phật a di đà theo hình tướng phật

Phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà

Làm thế nào để phân biệt tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Phật Thích Ca là vị Phật có thật trong lịch...